รายละเอียด โปรโมชั่น


โปรโมชั่น ต้อนรับหน้าฝน
พบกับโปรโมชั่นดีดีที่ทางสุพัฒน์ จัดให้กับทางลูกค้า รุ่น New Scoopy-I เริ่มต้นดาวน์ที่ 900 บาท รุ่น MSX125sf เริ่มต้นดาวน์ที่ 4,900บาท